Toezicht


Rotary voert deze actie op een transparante wijze. Wij maken maken openbaar hoeveel geld er is gedoneerd en kunnen aantonen dat de donaties ook daarwerkelijk zijn overgemaakt aan de CAMPUS.

Friends Indeed - met ANBI status - zorgt voor de donatieafhandeling via de kentaa crowdfunding site. Door bij jouw donatie een (vrijwillige) vergoeding aan te geven wordt kentaa betaald. 

Op de CAMPUS in India worden de gelden geadministreerd en gerapporteerd. De lokale Rotary club houdt hier een goed toezicht op. Een Nederlandse accountant vcontroleert de jaar rapportage van de Campus.

Wij zouden Rotary niet zijn als we dit volledig kostenneutraal en onbezoldigd doen. Slechts enkele posten als bankkosten en mediakosten zijn mogelijk van toepassing.